Zanat zlata vrijedan


PODIJELI.

Mnogi proizvodi koji su bili neophodni za život prije sto godina, danas više nisu. Promjenom načina života došlo je i do gubljenja određenih zanata, ali potrebno je te zanate sačuvati od zaborava. Mnogi zanati su zaboravljeni, ali su se pojavili novi koji su nam neophodni u ovome vremenu.

A neki od starih zanata su: Kovački, Kazandžijski zanat, Kaligrafi, Filigransko kujundzijski zanat. Jedan od najstarijih zanata je kovački zanat,koje je nekada bio cjenjen posao. Bez njega život na selu je bio nezamisliv. Za ovaj posao bio je potreban zdrav i snažan čovjek u dobroj fizičkoj kondiciji. Kovаči su nаjviše izrаđivаli poljoprivredne аlаtke. Nažalost danas je sve manje kovača, i polako ovaj zanat izumire.
slika1 (2)Zanat se nekada učio godinama. Da bi neko postao majstor morao je da pređe put od kalfe preko šegrta do majstora. Stari zanati na neki način predstavljaju i umjetnost jer su majstori svoj proizvod pravili sami od početka do kraja. Za neke od tih zanata trebalo je osim vještih ruku pokazati maštovitost i smisao za umjetnost. Danas u pojedinim selima u okviru turističke ponude, postoje i kursevi raznih zanata na kojima se može naučiti obrada keramike, drveta, heklanje, spremanje starih zaboravljenih jela. A jedna izreka kaže -” zanat zlata vrijedan” i mnogi smatraju da će se vrijeme zanata vratiti.

Piše: E.B.