Aktivni mladi
Nevladine organizacije
Kultura

Terapija muzikom(muzikoterapija)

Muzikoterapija (glazbena terapija, glazboterapija ili meloterapija) način je liječenja muzikom/glazbom kod kojeg se glazbeno zvukovlje koristi kako bi se postiglo…

Korisno