Zanimljive činjenice o našem kontinentu Evropi


PODIJELI.

– Evropa je jedini kontinent s gradom, koji je smješten istovremeno na dva kontinenta (Evropi i Aziji)-pogađate, radi se o Istanbulu.

– U Evropi se aktivno govori 230 različitih jezika.

– Evropa se smatra centrom svijeta, jer je sve mape svijeta stavljaju u sredinu.

– Šest vremenskih zona postoji u Evropi.

– Naziv kontinenta Evropa duguje, grčkoj mitologiji. Naime, grčki bog Zeus, prerušen u bijeloga bika, otima feničasku princezu Europeu (po kojoj je kasnije, kontinet Evropa i dobio ime).

– Samo u Evropi ne postoji ni jedna pustinja.

– Najveća država na svijetu, Rusija, smještena je u Evropi, i prostire se na preko    17.000.000 km².

– Najveći Evropski grad je Pariz sa preko 10 miliona stanovnika.

– Najmanja Evropska država je Vatikan, sa svega 0,44km².

– Nekada su šume porkivale 80% Evropskog kontinenta, dok je danas taj iznos svega 3%.

– Grad u engleskoj pokrajini Wales, je grad sa najdužim nazivom, koji glasi Llanhyfryddawelllehyn-afolybarcudprindanfygy-thiadtrienusyrhafnauole“, a njegovo ime znači ‘tiho lijepo selo i historijsko mjesto s vojničkom torbom kojoj prijete nesretne oštrice.’

– Sedam carstava je postojalo u Evropi,najviše na cijelom svijetu.

– Najveći Univerzitet se nalazi upravo u Evropi, Rimu i nosi naziv „La Sapienza“

– 70% evropskih zemalja računajući od postanka kontinenta Evropa-više ne postoji, ili su uništene   ratovima ili prirodnim nepogodama.

– Najveći evropski predator je smeđi medvjed.

– Najniža stopa prirodnoga rasta je u Evropi.

– Dubrovačka Republika je prva država, koja je ukinula ropstvo u Evropi.

– Najveća svjetska privreda je evropska.

– Prvih deset zemalja u svijetu, koje najviše pomažu u dobrotvornim akcijama, su u Evropi.