Web platforma za građane Ulica.ba


PODIJELI.

Udruženje Sredi svoj grad je predstavilo web platformu  ULICA.BA koja je  kreirana za građane Bosne i Hercegovine kako bi probleme sa kojima se svakodnevno susreću u svojim lokalnim zajednicama mogli prijavljivati nadležnim vlastima. Platforma omogućava direktnu komunikaciju između Vas i općinskih vlasti. Vi prijavljujete probleme i diskutujete o njima sa drugima, a općinske vlasti Vam daju povratne informacije o rješavanju istih.

ULICA.BA omogućuje da prijavite problem u bilo kojoj općini u Bosni Hercegovini, međutim do sada smo uspostavili saradnju sa općinama: Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Bosanska Krupa i Zenica, a kroz partnerski odnos sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) platforma je aktivna i u općinama: Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća u Kantonu Sarajevo, te očekujemo da će se navedene općine očitovati o problemima koji su prijavljeni na područjima koje obuhvataju.
Iako sa ostalim općinama u BiH nemamo ostvarenu formalnu saradnju, Vaša prijava problema putem ULICA.BA može biti prvi korak koji će nam pomoći da ostvarimo saradnju sa Vašom općinom.

merak.ba