Vodič za osnivanje socijalnih preduzeća


PODIJELI.

Publikacija koja se nalazi pred Vama izraz je potrebe da se na jednom mjestu predstave informacije o tome kako se društveno korisne ideje mogu pretočiti u preduzetnički model poslovanja koji kao takav doprinosi rješavanju društvenih problema, prije svega nezaposlenosti i siromaštva.

Danas u svijetu postoji veliki broj socijalnih preduzeća pokrenutih od strane pojedinca ili grupe koji na jedinstven način balansiraju između svojih poslovnih ciljeva i potrebe da doprinesu dostizanju socijalne pravde. Ta preduzeća, promoteri inovativnog i alternativnog pristupa rješavanju ekonomskih i društvenih problema, pokazala su se jako korisnim za društveni razvoj, naročito u godinama nakon ekonomske krize. Korišćenje biznis alata i metoda sa ciljem ostvarenja pozitivnih društvenih promjena, poseban je vid poslovanja koji danas ne samo da je poželjan već i neophodan, pogotovo maloj zemlji kao što je Crna Gora.

Prepoznajemo da u Crnoj Gori postoji sve više ljudi koji žele da pokrenu svoj biznis koji bi istovremeno bio posvećen rješavanju određenih društvenih problema. To su ljudi sa velikom pokretačkom energijom, entuzijazmom i vizijom, ali nerijetko i ljudi kojima nedostaju praktična znanja o pokretanju i vođenju preduzeća. Stoga je ova publikacija namijenjena prvenstveno njima.

Podijeljena u šest poglavlja, publikacija objašnjava značenje pojma socijalnog preduzetništva i detaljno opisuje sve korake koje je neophodno preduzeti za osnivanje i uspješno vođenje socijalnog preduzeća. Takođe, poseban segment posvećen je predstavljanju neophodnih motivacionih faktora za pokretanje jednog ovakvog preduzeća. Vodič koji Vam predstavljamo nastao je dijelom kao adaptacija britanske publikacije A business planning guide to developing a social enterprise i publikacije Biznis po meri čoveka koju je pripremio Smart Kolektiv.

Nadamo se da će ova publikacija podstaknuti pojedince da krenu u realizaciju svojih socijalno preduzetničkih ideja ali i doprinijeti kreiranju podsticajnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori.

Izrada publikacije sastavni je dio projekta“Razvoj društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva”finansiranog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Vodic za osnivanje socijalnih preduzeca.pdf