Vermont – za mlade uvijek prvi


PODIJELI.

Omladinski centar “Vermont” Brčko je nevladino i neprofitabilno udruženje građana koje okuplja sve one koji žele da potpomažu položaj mladih u bilo kom polju: ekonomskom, socijalnom, humanitanom, sportskom, tehnološkom i drugim.

Udruženje je osnovano 11. aprila 1993. godine i danas slave 21 godinu rada. Iako je njihov rad uglavnom fokusiran na mlade ljude, oni takođe pomažu i  drugim kategorijama društva nastojeći da poboljšaju kvalitet njihovih života.

Ciljevi “Vermonta”  su, prije svega, da se afirmišu mladi ljudi i angažuju u njihovim zajednicama, zatim, da se zaštite i promovišu prava djece i mladih, da se surađuje sa ostalim organizacijama, udruženjima, te lokalnim organima vlasti. Takođe, udruženje nastoji uključiti mlade u sam rpoces donošenja doluka i konstruktivno osmisliti i kvalitetno ispuniti slobodno vrijeme mladih. U prilogu pogledajte video o Vermontu

Za dvadeset i jednu godinu, kroz različite aktivnosti, Udruženje je pokazalo da se zna nositi sa izazovima, pogotovo onima koje donosi moderno doba.

Ovom prilikom, želimo im još mnogo godina uspješnog rada i da svoj rad dovedu do ogromnih visina!
Omladinski centar “Vermont” možete pronaći na web: vermontbrcko.com i FB profilu

merak.ba