Trening i praksa za mlade novinare


PODIJELI.

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH) organizuje trening i praksu za 20 mladih novinara i onih koji to žele postati, pod nazivom Balkan Youth Newsroom (BYN). Prvi trening će se desiti u aprilu 2015. godine u Sarajevu i trajat će šest (6) dana. Tačni datumi će biti naknadno objavljeni. Drugi trening će se održati u toku godine, a izabrani učesnici će biti blagovremeno obaviješteni. Sastojat će se od radionica o temi argumentacije, novinarstva i digitalnih alata za pokrivanje novinarskih priča. Poslije treninga, svi učesnici će imati zaduženje da, do kraja godine urade po pet (5) priča u tekstualnom, foto, audio ili video formatu, prema želji učesnika. Teme, kao i metode rada će biti odabrane na kasnijim sastancima redakcije BYN-a na kojima će učestvovati učesnici sa treninga u grupama od po pet (5) ljudi. Opremu za rad obezbijeđuje ONAuBiH.

Napomena: U toku treninga ONAuBiH obezbjeđuje troškove treninga, predavača, te ručka. Putni troškovi i troškovi smještaja nisu pokriveni. Stoga, poziv je inicijalno namijenjen mladim ljudima koji su nastanjeni na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Ukoliko neko od potencijalnih učesnika ima način da, u privatnom aranžmanu obezbijedi svoj dolazak u jedan od ova dva grada, te ispuni sve obaveze koje će imati za vrijeme i nakon pohađanja treninga, bit ćemo i više nego sretni da imamo učesnike iz drugih gradova.

Rok za slanje vaših aplikacija je 31.03.2015. a vašu aplikaciju, te detaljan opis projekta možete naći na ovom linku.

Aplikacija je na engleskom jeziku, a sve aktivnosti na projektu će se odvijati na b/h/s jezicima.

Moguća pitanja šaljite na mail dedovicharis@gmail.com.