Treća godišnjica NVO 3P i edukativo-radni izlet u Jajce


PODIJELI.

Povodom treće godišnjice od osnivanja NVO 3P, okupljeni oko pozitivnih pristupa angažmana u društvenoj zajednici, članovi organizacije su u proteklim danima imali stručna savjetovanja, prijem novih članova u prostorijama organizacije, vršili analize dosadašnjeg rada, napravili Strateški plan rada i djelovanja za naredni period. Povodom godišnjice na dan osnivanja 31.05.2015. godine organizirali su edukativo-radni izlet u Jajce.

Kao dio civilnog sektora i jedna od najaktivnih i organizovanijih organizacija, izražavamo zadovoljstvo interesovanjem mladih ljudi za uključenje u rad organizacije koji žele doprinijeti pravednijem i humanijem društvu i dati svoj doprinos pisanju i realizaciji projekata.

Najavljujemo i značajniju borbu protiv nepravde, nepotizma i zlouptreba, gdje ćemo upoznati javnost i članove organizacije i pripremati određene analize i materijale.