Svjetski dan socijalne pravde


PODIJELI.

U svijetu se danas obilježava Svjetski dan socijalne pravde, koji je Generalna skupština UN novembra 2007. ustanovila kako bi ujedinila napore država u suočavanju sa siromaštvom i stvaranju svijeta jednakih šansi za sve.  Ako je čovjek osuđen da živi u siromaštvu i bez zaposlenja, to je povreda njegovih osnovnih ljudskih prava. Posebno je potrebno naglasiti da socijalna pravda, koja je kao pojam nastala u okruženju industrijske revolucije, i dalje aktualna te ujedinjuje socijaldemokratske političke opcije u pogledu na organizaciju društva.

402883_479250662139177_320317169_nSocijalna pravda bi mogla tako biti središnje mjesto suradnje različitih političkih opcija u korist svih građana.Socijalna pravda je danas u BiH ugrožena objektivnim uticajem ekonomske krize, kao i političke situacije. Beskućnicima se treba osigurati bolja socijalna integracija, a starijim i nemoćnim osobama bolja socijalna zaštita, koja između ostalog uključuje i dostupnost potpore u vlastitom domu, putem raznih socijalnih usluga. Pokažite da i vi imate srce i “nahranite” nekoga, jer niko ne zna šta ga sutra može zadesiti.

 

Merak.ba