Studijsko putovanje


PODIJELI.

Demokratski omladinski pokret i regionalna Organizacija za integracije i mir organiziraju studijsku posjetu Strazburu i Svjetskom forumu za demokratiju (World Forum for Democracy) koji će se održati 26. novembra 2013 godine. Svjetski forum za demokratiju svake godine okuplja veliki broj svjetskih zvaničnika koji raspravljaju zajedno sa građanima budućnost demokratije i demokratskih institucija u svijetu. Namjena studjske posjete je da se aktivisti iz Bosne i Hercegovine prevashodno upoznaju sa Strazburom i institucijama Evrope, te da aktivno učestvuju na Svjetskom forumu za demokratiju koji će se održati u tom periodu.

Kroz ovu studijsku posjetu su planirane i sljedeće aktivnosti:
– Posjeta i obilazak parlamenta EU i razgovor sa poslanicima u EU parlamentu.
– Posjeta i obilazak Evropskog suda za ljudska prava i razgovari sa zvaničnicima iz te institucije, posebno na temu slučaja Sejdić-Finci.
– Posjeta Vijeću Evrope i upoznavanje sa zvaničnicima i predstavnicima ove institucije.
– Prijem u Ambasadi BiH pri Vijeću Evrope i razgovor sa ambasadorom.
– Aktivno učešće na Svjetskom forumu za demokratiju
– Obilazak Univeriteta u Heidelbergu i razgovor sa profesorima EU prava.
– Ostale fakultativne aktivnosti (obilazak grada, šetnja, zajednička večera sl.)

Ko se sve može prijaviti ?
Studijska posjeta je otvorena za sve osobe koje imaju profesionalni ili obrazovni interes da učestvuju u ovoj posjeti. Sljedeće kategorije osoba su prioritet pri odabiru učesnika:
– Studenti društvenih nauka
– NVO aktivisti i zaposlenici (posebno mladi)
– Članovi političkih stranaka
– Zaposlenici u institucijama vlasti
– Ostala zainteresirana lica

Troškovi studijiskog putovanja?
Trošak participacije za studijsko putovanje je 295 KM koje uključuje prevoz i 4 noćenja u Strazburu, certifikat, gore navedene posjete, radni materijal i ostale aktivnosti. Iznos se može plaćati u 5 rata gdje prva iznosi 100 KM a ostale po 49 KM. Trenutno radimo na tome da nađemo finansijere koji bi snosili dio troška, te se obavezujemo u tom slučaju vratiti dio sredstava (30 do 40%) učesnicima koji su se prijavili na samo putovanje.

Informacije ?
Sve bitne informacije možete dobiti na: viaeubih@gmail.com, demokratski.omladinski.pokret@gmail.com,
FB page: dopbih,viaeu ili na +387 61 902 615 / +387 62 253 375