Prijavi se na: Student Strategic Competition


PODIJELI.

Student Strategic Competition je takmičenje u rješavanju stvarnih poslovnih slučajeva domaćih kompanija namijenjeno studentima Ekonomskog fakulteta u Zenici. Ideja je potekla od članova Asocijacije studenata i podržana je od strane dvije velike kompanije koje egzistiraju na području Bosne i Hercegovine, a to su ITC d.o.o i AS Group Jelah u saradnji sa Media Content Management (MCM).
Na takmičenje se mogu prijaviti svi studenti dodiplomskog i postdiplomskog studija. Timovi se trebaju sastojati od minimalno dva člana, a maksimalno četiri člana. Važno je napomenuti da tim ne moraju sačinjavati studenti sa istih godina studija. Svako preduzeće najuspješniji tim nagrađuje sa 300 KM.
Prijave su otvorene do 05.05.2014 godine.
Prijaviti se možete putem linka

merak.ba