Šta je to Node.js ?


PODIJELI.

Prema definiciji Node.js je JavaScript runtime okruženje koje koristi Chrom-ov V8 engine za prevođenje JavaScript kod-a u mašinski kod koji se brže obradjuje.

Šta zapravo ova definicija znači?

Većini je poznato da se JavaScript izvršava samo na webu, odnosno JavaScript je samo služio na klientskoj strani web pretraživača.

Node.js nam omogućava da koristimo JavaScript na serverskoj strani web pretraživača kako bi se sadržaj dinamički web stranica izvršio na serveru pre nego što se pošalje na klijent(ka korisniku)
Node.js takodje možemo koristiti van weba. Odnosno omogućava nam da izvršavamo kod Javascript-a na našem računaru.

Pored tog što JavaScript pravi websajt interaktivnim, zbog Node.js sada ima mogućnosti da radi stvari stvari koje mogu i ostali skript jezici kao npr. Python

I vaš pretraživač i Node.js se izvršavaju pomoću Googlovog V8 engina. V8 engine funkcioniše tako što uzima JavaScript kod i prevede ga u mašinski kod, koji zahteva puno manje obradjivanja

Šta sve Node.js može da uradi?
– Node.js može da pravi, otvara, čita, piše, briše i zatvara fajlove na serveru
– Može da prikuplja podatke iz forme
– Može da doda, izbriše,menja podatke iz baze podataka

Ovo su samo neke od bitnijih mogućnosti koje vam nudi Node.js

Neke od kompanija koje koriste Node.js Microsoft, IBM, LinkedIn, Netflix, GoDaddy…