SHL: Prijava za projektne prijedloge FOP-a


PODIJELI.

Omladinska Fondacija Schüler Helfen Leben (SHL) – Učenici pomažu život, osnovana je od strane njemačkih učenika početkom 90-ih godina. Fondacija SHL danas svoje programe realizira s ciljem razvijanja kapaciteta mladih, koji će im omogućiti pozitivan društveni angažman i motivirati ih na aktivno uključenje u donošenje odluka u zajednici.

Ko može prijaviti projektni prijedlog?
Fond omladinskog angažmana je jedinstven program Fondacije SHL, koji pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje aktivističke ideje i realiziraju projekte, te pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu. Za financijska sredstva mogu aplicirati pojedinci, neformalne grupe i omladinske organizacije koje imaju aktivističke projekte, čiji je cilj pokretanje pozitivnih promjena u njihovim zajednicama. Prednost imaju oni mladi koji po prvi put prijavljuju svoje ideje koje se realiziraju u manjim gradskim ili ruralnim sredinama.

Način prijave
Prijavnicu za Fond omladinskog angažmana je u prilogu, istu popunjenu trebate dostaviti putem mejla na angazman@shl.ba. Svi aplikanti će biti informisani o statusu svoje prijave.

Očekujemo Vaše projektne aplikacije!

Više informacija: Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga – SHL Prijava FOP