Šesti sajam stipendija


PODIJELI.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Fondacijom kralja Baudouina iz Belgije i Mašinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizira Šesti sajam stipendija. Sajam će se održati 15. oktobra 2015. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište 9), u terminu od 10,00 do 17,00 sati.

Sajam stipendija je jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im omogući da predstave svoje programe stipendiranja i podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.

Učešće na Šestom sajmu stipendija mogu prijaviti institucije koje će predstaviti različite oblike podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove itd.) bh. građanima za studij u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, centri civilnih inicijativa, lokalne zajednice, strane institucije, kulturni centri i dr.). Sve zainteresovane institucije se mogu prijaviti za učešće na Šestom sajmu stipendija preko prijavnog obrasca koji je potrebno popuniti i dostaviti našoj Službi putem e-maila na sajamstipendija@unsa.banajkasnije do 2. oktobra 2015. godine (petak, zaključno sa 15,00 sati). Izlagači ne plaćaju kotizaciju.

Sajam stipendija je do sada stekao status događaja koji promiče širenje i podsticanje mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kako u Bosni i Hercegovini tako i izvan nje. Posjeta Sajmu je besplatna.

Za više pojedinosti kontakt podaci su:

Univerzitet u Sarajevu – Rektorat

Služba za međunarodnu saradnju

E-mail: sajamstipendija@unsa.ba

Telefon/faks: +387 33 565 116

Univerzitet u Sarajevu: www.unsa.ba

Facebook: www.facebook.com/sajamstipendijaunsa.