Seminar za posmatrače na izborima


PODIJELI.

Italijanska organizacija EIUC poziva sve diplomce prava, političkih nauka, ekonomije, sociologije, filozofije i antropologije da se prijave za seminar za posmatrače na izborima.

Seminar će biti održan u manastiru Svetog Nikole u Italiji. Predavanja će se održati od 18-20. aprila i od 21-23. aprila 2016. godine.

Kandidati će na ovom seminaru naučiti više o profesiji medjunarodnih izbornih posmatrača, o njegovim zadacima i statusu.

Cilj seminara je da kandidati ovladaju praktičnim vještinama koje jedan medjunarodni posmatrač mora da posjeduje.

Uslov za prijavljivanje je poznavanje engleskog jezika, a prijaviti se mogu kandidati iz cijelog svijeta. Da bi se prijavili kandidati moraju popuniti online formular i poslati CV na engleskom jeziku.

Krajnji rok za prijavljivanje je 1. april 2016. godine.