Sajam mladih kreativaca


PODIJELI.

Centar za mlade INPUT je, povodom Međunarodnog dana mladih kad je sva pažnja usmjerena na probleme mladih širom svijeta i kad se govori o promjenama koje mladi čine u svojoj lokalnoj zajednici, ,organizovalo „SAJAM MLADIH KREATIVACA“.

Cilj sajma je da se ukaže na bitnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, bitnost volontiranja i aktivizma, bitnost poticanja i razvoja talenta i kreativnosti kod mladih a sve sa ciljem lakšeg pronalaska posla i razvijanjen poduzetničkog duha kod mladih. Učesnici sajma su dobili priliku da građanima i građankama Zenice predstave sebe i ono što stvaraju. Da na licu mjesta pokažu zainteresiranim posjetiocima sajma kako nastaje jedna umjetnička slika, kaligrafski zidni motivi, kako od reciklaznog materijala napraviti upotrebne stvari, kako napraviti unikatne poklone za drage osobe, kako sašiti ceker i ukrasne jastučiće i još puno toga. Također, na sjamu je organizovana i kreativna radionica za djecu čiji su učesnici bili i djeca sa posebnim potrebama. Gdje smo na taj način željeli javnosti pokazati da se zalažemo za nediskriminaciju, da i djeca ometena u razvoju imaju pravo i mogučnost da budu aktivni kreatori razvoja i dešavanja u svojoj lokalnoj zajednici. Sajam mladih kreativaca je privukao pažnju posjetitelja. Mnogi učesnici su prodali svoja djela i rukotvorine te dobili narudžbe za nove, što je po izjavama učesnika dodatni motiv i podsticaj da nastave raditi ono što vole i da rade na usavršavanju svoih talenata.