Sajam korisnika grantova Ambasade SAD-a


PODIJELI.

Ambasada SAD-a će u saradnji sa Fondacijom Mozaik organizirati sajam korisnika grantova Ambasade SAD-a, 23. oktobra 2014. godine od 15:00 do 17:00 sati, u Importanne centru u Sarajevu.

Na sajmu će biti predstavljeno 60 organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, koje je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Ove organizacije realizirale su projekte unutar tri programa: Osnaženje žena, Interetnička saranja i Demokratska komisija.

Građani će imati priliku da se na štandovima organizacija upoznaju s rezultatima projekata namijenjenih unapređenju interetničke saradnje i osnaživanju mladih i žena.

Promotivni sajam ima za cilj i podstaći druge nevladine organizacije da svojim projektnim prijedlozima apliciraju za grantove, slijedeći primjere dobre prakse, kako bi i oni ostvarili rezultate koji će doprinijeti boljem životu u njihovim zajednicama.

Sajam će pružiti priliku mladima da i oni preuzumu ulogu u ostvarivanju pozitivnih promjena, te da se prijave za volontiranje u nekoj od organizacija u šatoru namijenjenom za regrutaciju volontera.