Projekat „U NOVOJ GODINI ŽELIM“


PODIJELI.

Projekat „U NOVOJ GODINI ŽELIM“ je ulična akcija anketnog karaktera koja se istovremeno održava 27.12.2013. godine u 12:00 sati u 35 gradova i opština u Bosni i Hercegovini na gradskim trgovima, lokalnim zajednicama, omladinskim centrima. Projekat realizuje IPS inicijativa, koju čini preko 20 organizacija iz Bosne i Hercegovine u suradnji sa ONAuBiH-om.

Cilj projekta je definisanje želja mladih osoba u Bosni i Hercegovini, kroz pokrivanje što više gradova u BiH. Projekat kao aktere uključuje slučajne prolaznike, posebno mlade osobe. Volonteri će na gradskim trgovima u svakom gradu postaviti info pult sa kutijom, zaustavljajući prolaznike i napominjući da je uskoro nova godina, te iste zamoliti da ono što žele u novoj godini, napišu u jednoj rečenici i ubace papir sa željom u kutiju, i tako će formirati sliku o spektru želja mladih osoba u Bosni i Hercegovini.
Svrha projekta je da kasnije, analizom želja, volonteri definišu pojmove/želje koji su najčešće pisani, a zatim tu listu želja proslijede državnim institucijama i organima, organima vlasti entiteta i lokalnih samouprava, kao ujedinjena građanska inicijativa (u ime mladih BiH), takođe da preduzmu niz kreativnih aktivnosti u cilju promovisanja tih želja u gradovima BiH, i kreiraju zahtjeve ka lokalnim zajednicama u skladu sa rezultatima i potraživanjima/prioritetima omladine. Projekat, kroz angažman mladih volontera, promoviše veću brigu i akciju u vezi sa željama, problemima i potrebama mladih, i tako šalje poruku čitavoj državi.