Prilika za atraktivan posao: plate od 2000 do 6000 KM


PODIJELI.

BHANSA za Mostar, Sarajevo, Tuzlu i Banjaluku je raspisala konkurs za stipendiranje i stručno osposobljivanje kandidata za kontrolore zračnog prometa. Potrebno je nekoliko desetina radnika za mjesto kontrole zračnih letova, a na konkurs se mogu javiti i osobe sa završenom srednjom školom.

Kandidati koji se prijave moraju biti brzi i tačni kod donošenja odluka, pouzdani,skoncentrisani,  moraju dobro reagirati an stresne situacije, imati dobro pamćenje, znati raditi timski, dobro se snalaziti u vremenu i prostoru,  imati dobre komunikacijske vještine i samodisciplinu. Također, kandidate očekuju testovi i zdravstveni pregledi, ali će, na kraju, plate izabranih kontrolora zračnog saobraćaja biti među najvećima u BiH. Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine sklopit će sa kandidatima ugovor o stipendiranju, te kasnije i ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Plate kontrolora leta kreću se od 2.400 KM pa do 6.000KM, ovisno od oblasti pokrivanja. Rok za prijavu je 06.07.2014. a uvjete konkursa, te više informacija možete saznati na www.bhansa.gov.ba.

 

Merak.ba