Prijavite se na kreativne radionice “Drugačiji”


PODIJELI.

Vijeće mladih Grada Mostara u suradnji sa umjetnicima iz Švedske, organizira kreativne radionice za mlade od 15-25 godina koje će se održati u sklopu projekta “Drugačiji.”

U ovom projektu koji se sastoji od radionica, seminara, prezentacija, diskusija i na kraju izložbe učesnici će istražiti “Drugačije” odnosno živote različitih osoba u gradu Mostaru. Prva radionica počet će 13.05.2015. god.i trajat će tjedan dana. Svaki dan radionice će trajati oko 4 sata, a vrijeme početka i završetka će se prilagoditi učesnicima.

Svi zainteresirani za radionice mogu se prijaviti putem maila vijece.mladih.mo@gmail.com.

Ono što će se koristi kao tehnika u radionicama zavisi od učesnika. Od crtanja, fotografije, videa, performansa i tako dalje. Radionice će biti više orijentirane prema tome da pošalju vizuelnu poruku koristeći tehniku koju učesnik već poznaje.

Lideri radionica su : Fotografkinja Sofia Runarsdotter, (Švedska), umjetnik Joakim Hansson (Švedska), umjetnik Jusuf Hadžifejzović (BiH), Haris Idriz (Vijeće mladih Grada Mostara).