Prezentacija programa Sharing One Language


PODIJELI.

Sticanje iskustva budućih nastavnika/profesora je svedeno na vrijednost koju je matematički teško iskazati, tako da ukoliko želite napredovati u praksi kao filolog prinuđeni ste da se, u duhu narodnog žargona, „snalazite“. Jedinstvenu priliku za usavršavanje jezičkih vještina i prateće metodike pruža organizacija „Sharing One Language“, koja omogućuje studentima i nastavnicima interakciju na engleskom jeziku sa izvornim govornicima.
U srijedu 20.5.2015. godine je na Filozofskom fakultetu u Zenici profesorica Mirela Vasić održala prezentaciju kao uvertira o načinu rada i prednostima koje nudi neposredni dodir sa famoznom engleskom kulturom. Naime, radi se o dvosedmičnoj radionici na više lokacija širom grofovije Devon u Engleskoj sa  boravkom u nevjerovatno očuvanim srednjevjekovnim naseljima i netaknutom prirodom. Sama činjenica da su kompletna naselja usmjerena samo ka osposobljavanju i usavršavanju studenata kao i nastavnika svjedoči o kvalitetu usluga ove organizacije. Studenti Filozofskog fakulteta su bili doista zaintrigirani prilikom, “Smatram da je prezentacija  bila izuzetno zanimljiva. „Sharing One Language” program zvuči kao izvanredan način za studente i buduće profesore da obogate svoj jezik, ali i steknu nova iskustva. Nadam se da cu i sam imati priliku da budem dio tog iskustva.”(B. B.).  No, iz perspektive studenta nije sve med i mlijeko kada se uzme u obzir da treba uložiti svotu od 1150€, ali zato postoje i ponude, bliže našem zavičaju, za radionice u Sremskim Karlovcima za pristupačnijih 300€.

Piše: Mewlan Alić