Prezentacija grantova Američke ambasade


PODIJELI.

Ambasada SAD-a u BiH finasirat će projekte koji se odnose na društveni aktivizam i angažovanje u zajednici.
U Zenici u velikoj Sali, održana je prezentacija programa koji su objavljeni u okviru tri fonda.
Predsjednica Komisije za pitanja mladih u Vijeću grada Zenice, Emina Tufekčić, rekla je kako Zenica ima reprezentativnih organizacija, te kako mogu dobiti dva puta godišnje grantove po 20 – 25.000 dolara.
Ovoj prezentaciji su prisustovale nevladine organizacije.
Cilj ove prezentacijeje prije svega rad za zapošljavanje mladih, borba za ljudska prava, raditi na smanjenju diskriminacije u različitim oblastima, zatim podržati aktiviranje mladih osoba i žena u razvoju poduzetništva te poboljšati izgradnju boljeg društva u BiH.

Merak.ba