Predstavljamo: Klub mladih Gorica


PODIJELI.

Udruženje Klub mladih Gorica “KMG” je osnovano 2008. godine. sa ciljem da bi privukli omladinu (uglavnom studente i svršenike srednjih škola),  kako bi pozitivno djelovali na mlade i uključili ih u razne edukativne i korisne aktivnosti kako za zajednicu tako i za njih.  Do sada je udruženju pristupio veliki broj članova i simpatizera  (45-50), cilj i jeste okupljanje što većeg broja mladih ljudi. Udruženje je registrovano na području Zeničko-dobojskog kantona, sa sjedištem u Zenici, u Ulici Gorica 99. Članovi udruženja su u svojim prostorijama već pokrenuli niz aktivnosti, kao što su; seminari, kursevi stranih jezika, kursevi informatike, omladinska druženja, fitnes centar, malonogometni turnir, poljoprivredne i eko aktivnosti itd. Udruženje se finansira  putem članarina, dobrovoljnih priloga, te općinskih grantova za mlade.
Udruženje “KMG”,  u proteklom periodu je ostvarilo niz aktivnosti, a neke  od najvažnijih su:
– osposobili i pustili u upotrebu  teretanu i kafeteriju;
– djelimično renoviranje društvenog doma;
– urađeni su opće korisni eko i omladinski projekti:  čišćenje divlje deponije u blizini sela, uređenje prilaza selu,     čišćenje korita rijeke Bosne, malonogometni turnir,  izleti, tribina ( bitno je biti Bošnjak ) , redovna  druženja  te druge korisne akcije…
–  pokrenut je oficijelni web portal sela kao i portal KMG-a;
–  priključili se vijeću mladih općine Zenica te imaju saradnju sa velikim brojem NVO-a;
–  realizovali 3 opštinska granta (saniranje divlje deponije, seoska biblioteka, dani ruralnog NVO u susret evropskim integracijama)

Udruženje KMG  nudi i usluge svojim članovima i simpatizerima:
1. Prostorije za aktivnosti (za članove Udruženja i njihove aktivnosti, prostorije su BESPLATNE!)
2. Teretana, kursevi, seminari…
3, Besplatan web hosting (Za članove koji imaju potrebe za kvalitetnim Web Hostingom.)
4. Poljoprivreda (edukacija, afirmacija te podsticaj članovima koji  posjeduju vlastite resurse kroz partnerske odnose grantove i donacije).
Merak.ba portala je bio u posjeti Udruženju “KMG”  na jednom od druženja članova te Vam donosimo fotogaleriju:

merak.ba