Poziv za volontere/ke i učesnike/ce Peace Event Sarajevo 2014


PODIJELI.

Poziv za učešće i volontiranje na najvećem mirovnom događaju u  periodu od 06. do 09. juna 2014. godine u Sarajevu.

Od svijeta ratova i nasilja… 2014. godine obilježava se 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, čijim je povod bio atentat na austrougarskog prestolonasljednika u Sarajevu 28. juna 1914 godine. Ovaj datum može se smatrati simboličnim u svjetskoj dominaciji strukturalnog i kulturalnog nasilja i početka stoljeća u kojem prevladava “Kultura rata i nasilja”, sa dva svjetska rata i brojnim regionalnim ratovima i sukobima – među koje spadaju i oni u bivšim jugoslavenskim zemljama tokom 1990-tih godina, i posebno rat u BiH u periodu 1992 – 1995. godine

… ka kulturi mira, nenasilja i pravde… Međutim, 20. i 21. stoljeće također obiluju mnogobrojnim inicijativama i dostignućima u primjeni nenasilnih metoda diljem svijeta, koje su pokrenute kao alternativa ratu i nasilju.

Peace Event Sarajevo će biti priznanje angažiranim mirovnim inicijativama iz proteklih desetljeća koje su bile opomena da je rad na izgradnji mira neophodan. Osim toga, događaj će biti međunarodni skup na kome ćemo moći razgovarati i informirati se o različitim temama povezanim sa mirom i nenasiljem.

Glavne teme događaja su:

· Mir i socijalna pravda

· Kultura mira i nenasilja

· Ravnopravnost spolova, žene i mir

· Pomirenje i suočavanje s prošlošću

· Militarizam i alternative militarizmu

Peace Sarajevo 2014 će uključiti, pored drugih, sljedeće aktivnosti:

· Plenarne sjednice, radionice i okrugle stolove koji se bave sa gore imenovanim temama,

· Mirovne aktivnosti, sa prezentacijama nevladinih organizacija, izložbe, muzički i filmski festival,

· Aktivnosti na otvorenom, na ulicama, umjetničke radionice, animacije u/sa školama, i

· Međunarodni mirovni kamp.

Peace Event Sarajevo 2014 će biti:

· Mjesto sastanka aktivistkinja i aktivista, zagovornika/ca i istraživača/ca mira kako bi razmjenili mišljenja o miru i aktivnom nenasilju;

· Prilika osvrnuti se na uspjehe i izazove povezane sa mirom i nenasiljem u Evropi;

· Prilika u svim dimenzijama pridonijeti kulturi mira i nenasilja;

· Mjesto za planiranje zajedničkih inicijativa za poboljšanje Kulture mira.

Više informacija u prilogu:

Poziv za volontere Peace Event Sarajevo 2014
Prijava za volontiranje Peace Event Sarajevo 2014

mladi.info/merak.ba