Poziv za učešće u projektu „Moj izbor“


PODIJELI.

Da li je Vaš izbor partnera dobar osnov za kvalitetan partnerski odnos? Da li su Vaš izbor predrasude o ljubavi, suprotnom spolu, seksu i braku? Da li je Vaš izbor kvalitetna komunikacija u razrješenju konflikata?
Ukoliko želite da razmotrite moguće odgovore na ova pitanja i da razvijate Vaš partnerski odnos na pravi način, pozivamo Vas da se prijavite na novi ciklus radionica projekta“Moj izbor koji počinje u mjesecu martu 2015. godine.

Projekt će se realizirati kroz 8 radionica koje se organizuju jednom sedmično i koje se temelje na grupnom radu, aktivnom i ravnopravnom učešću svih učesnika radionica, iskustvenom učenju, te interaktivnim i kooperativnim strategijama podučavanja.

Mogućnost učešća u ovom projektu imaju mladi od 18 do 30 godina, koji imaju određena iskustva u partnerskim odnosima i koji iskažu dovoljan stepen motivacije i interesovanja za uključenje u grupnu aktivnost. Sa prijavljenim osobama će se obaviti intervju, na osnovu kojeg će se procijeniti motiviranost i zainteresiranost za učešće u projektu.

Ukoliko ste Vi, Vaši prijatelji i poznanici zainteresirani za učešće, molimo Vas da to potvrdite najdalje do 28.02.2015. godine na e-mail: savsar2001@yahoo.com ili na broj telefona 033/572–050 , kontakt osoba Nijaz Omanović dipl. socijalni radnik.

– See more at: http://www.mreza-mira.net/14855-poziv-za-ucesce-u-projektu-moj-izbor/#sthash.WgyyLQy9.dpuf