Poziv za učešće na treningu za pisanje projekata programa „ERASMUS PLUS“ EU (2014-2020)


PODIJELI.

Organizacija IPAK-Mladost gradi budućnost u saradnji sa fondacijom «Friedrich Ebert Stiftung» organizira bazični trening o programu Erasmus + namjenjen omladinskim liderima, predstavnicima institucija koje se bave pitanjima mladih, volonterima, predstavnicima omladinskih i drugih civilnih organizacija s ciljem usvajanja znanja neophodnih za korištenje programa i ključnih akcija otvorenih za Bosnu i Hercegovinu u periodu od 2014 do 2020 godine.

Program „Erasmus +“ je najveći program namjenjen mladima cijele Europe koji se realizira od 1. januara 2014. do 31. decembra 2020. godine. Ukupan budžet programa iznosi 14,7 milijardi eura. Omladinska komponenta „Erasmus +“ podstiče angažovanje mladih sa uskraćenim prilikama i obuhvata mlade u dobi od 13 do 30 godina. Program nudi mogućnost mladima, te ostalim akterima da postignu mobilnost i aktivno učestvuju u izgradnji Evrope.

Cilj je doprinijeti izgradnji “Evrope znanja” i stvoriti evropsku arenu za saradnju na razvoju politike za mlade, na osnovu neformalnog obrazovanja. Tu se podstiče koncept doživotnog učenja i razvoj vještina i sposobnosti, čime se promoviše aktivno građansko učešće.

Za više informacija o treningu i prijavne formulare; kontaktirajte putem e-mail: ipak@ipak-mgb.ba

merak.ba