Poziv za mentoRING 2015.


PODIJELI.

Najveći mentorski program za žene u BiH i u regiji Balkana sa zadovoljstvom objavljuje da je otvoren poziv za mentoRING 2015.! Više od 1100 žena iz cijele BiH je učestvovalo u ovom programu do sada, nastavljamo dalje, sa novim mentoricama i mentorima iz zemlje ali i iz inostranstva.
Prijave primamo do 28.2.2015, a prijaviti se možete na isti način kao i prošle godine – putem web stranice www.mentoring.ba (klikom na crveni tab u gornjem desnom uglu “Želim postati mentorica” ili “Želim postati korisnica”).
Mentorice koje su ranije učestvovale u programu ne moraju popunjavati obrazac prijave, osim ako se nije nešto bitno promijenilo u podacima (njima ćemo poslati posebnu poruku putem emaila). Dijelite dalje ovu informaciju! Žene uče, napreduju, pomažu jedne drugima!