Poziv za članstvo u Odboru Omladinske banke Zenica


PODIJELI.

Grad Zenica i Fondacija Mozaik su, u januaru 2020. godine, potpisale Memorandum o saradnji za period 2020.-2023. godine kojim se uspostavlja Omladinska banka Zenica.

Time se Zenica pridružila porodici 42 partnerske zajednice Fondacije Mozaik. 

Omladinska banka omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:
1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;
2) Učešća u raspodjeli fondova;
3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Trenutno Omladinska banka Zenica ima otvoren poziv za prijem članova i članica u Odbor koji će biti zadužen za upravljanje Omladinskom bankom, u saradnji sa Gradom i Fondacijom Mozaik.

Ako imaš od 17 do 30 godina i želiš da radiš aktivno na razvoju svoje zajednice upoznaj se sa detaljima poziva i prijavi se kroz lonac.pro.

Ako želiš, pročitaj više o Programu Omladinske banke i o tome kako funkcioniše Odbor

Poziv je otvoren do 27.01.2020. godine do 23:59 h, a prijava se nalazi ispod.

P.S Možemo se vidjeti već 07.-09.02.2020. godine u Sarajevu, na inicijalnom četverodnevnom treningu gdje ćeš naučiti puno o radu Odbora Omladinske banke.