Poziv na radionice Obrazovanjem do mira


PODIJELI.

Mreža za izgradnju mira u organizaciji Riječi mira i u saradnji sa organizacijom Žene ženama poziva aktiviste/kinje da se uključe u program “Obrazovanjem do mira”.

Program “Obrazovanjem do mira” (Peace Education Program) je osmislila Fondacija Prem Rawat sa željom da pomogne ljudima u zadovoljavanju jedne od univerzalnih ljudskih potreba – potrebe za unutrašnjim mirom.

Osnovni cilj programa je motivirati učesnike/ce da otkriju urođene kvalitete, kao što su jasnoća, unutrašnja snaga, razumijevanje i svijest o sebi.

Program čini ciklus od 10 multimedijalnih radionica u trajanju od oko 60 minuta, od kojih se svaka bavi različitom temom. Na radionicama se koriste video i štampani materijali, te međusobna razmjena iskustava. Polaznici/e su podstaknuti/e na razmišljanje o suštinskim aspektima svakog ljudskog bića, kao i na to da stečene uvide podijele sa ostalim učesnicima/ama.

Po završetku programa Obrazovanje do mira polaznici/e bi trebalo da:

  • bolje upoznaju svoje unutrašnje kvalitete kao što su razumijevanje, unutrašnja snaga i svijest o sebi,
  • spoznaju svoju urođenu vrijednost kao ljudsko biće,
  • postanu svjesni da je ostvarivanje ličnog mira moguće.

Obrazac za prijavu treba biti dostavljen emailom do ponedeljka 20. aprila/travnja 2015. godine

Više informacija: Pozivnica-i-prijava-Obrazovanjem-do-mira