Poziv mladim pjesnicima sa prostora Grada Sarajeva


PODIJELI.

Na prijedlog kolegice i cijenjene pjesnikinje Dijane Uherek Stevanović iz Subotice, Republika Srbija, pozivam sve mlade pjesnike sa prostora Grada Sarajevo da apliciraju svoje pjesničke radove na ovaj poziv prema sljedećim uputama:

– autori/ice moraju biti starosne dobi od 15 do 30 godina
– autori/ice mogu aplicirati sa najviše 5 pjesama
– prednosti imaju autori/ice koji su rođeni ili trenutno borave na prostoru Grada Sarajevo
– pjesme moraju biti lektorski obrađene, te pravopisno i gramatički zadovoljavajuće
– pristigle radove ne vraćamo autoru/ici i sa njima možemo raspolagati samo u svrhe realizacije ove ideje
– uz sadržaj pjesama poželjno je da autor/ica pošalje i kraću biografiju

Ideja kolegice Dijane Uherek Stevanović je da se kreira zbirka poezije mladih pjesnika sa prostora Grada Sarajevo te da se ista aplicira ka Udrugi građana Essegg iz Hrvatske koja bi vrlo vjerovatno preuzela na sebe obavezu i troškove štampanja iste.
Na ovaj način će biti izabrano i promovisano 15 najuspješnijih mladih pjesnika sa prostora Grada Sarajevo te će svaki autor koji se nađe u ovoj zajedničkoj zbirci dobiti po 2 primjerka knjige na poklon. Ukoliko izrazi želju za kupovinom dodatnih primjeraka, cijena će se odrediti naknadno. Ostatak knjiga (od tiraža 300 komada) ostaje u vlasništvu Udruge Essegg.
poziv mladim pjesnicima

Piše: Tarik Jažić