Porijeklo i značenje naziva nekih svjetskih gradova


PODIJELI.

Donosimo vam nazive nekih gradova svijeta, za koje svi znamo, ali malo ljudi zna kako su ti nazivi nastali.Za veliki broj njih, postoji i etimološko objašnjenje.

Barcelona
Zasigurno jedan od najljepših gradova svijeta, svoje ime duguje kartaginskom generalu Hamilkaru, koji je i osnivač Barcelone. Otac Hamilkara je čuveni Hanibal, koji je deset godina terorisao grad Rim i cijelu Italiju.Njihovo porodično ime je Barka, od punske riječi za munju.

Berlin
Naziv Berlin dolazi od njemačke riječi Bar, koja znači medvjed, koji je i simbol Berlina. Po drugom tumačenju, naziv Berlin potiče iz slavenskoga jezika, tačnije staropolapskog jezika od riječi berl-koja znači močvara.

Bukurešt
Za ovaj grad, veže se tumačenje da je naziv dobio po Bukuru, ličnosti iz legendi. Za Bukura jedni smatraju da je bio princ, drugi kažu da je bio lovac, ribar ili pastir. Riječ „bukurija“ na rumunjskom jeziku znači sreća.

Mančester
Grad čuvenog nogometnog kluba United, prvobitno se zvao Mamucio. Porjeklo riječi Mamucio datira iz doba Kelta. Drugo tumačenje kaže da je grad dobio naziv od riječi „Mameceaster“, koja znači „brdo u obliku dojke“, dok je „Ceaster“ iz staroengleskoga jezika i pojam je za rimski grad.

Liverpul
Ovaj grad je jedna od najvažnijih engleskih luka i ime je složena riječ od dvije riječi:staroengleska riječ „lifer“ znači zgrušana voda i „pool“ znači bazen.

Štokholm
Porjeklo naziva glavnog grada Švedske, je od riječi „stak“, koja znači zaljev i riječi „holm“, koja znači ostrvo.

Oslo
Oslo duguje svoj naziv staronorskoj riječi „os“, koja znači ušće

Kopenhagen
Značenje ovoga grada je „trgovačka luka“. Etimološki gledano, danska riječ „kober“ znači trgovac,ili kupac dok „havn“ je naziv za luku.

Istanbul
Konstatinopolj, Carigrad ili Istanbul duguje svoj naziv grčkoj riječi za „grad“ tj „Eis tan polin“, što znači „u grad“ ili „idemo u grad“.

Hamburg
Jedna od najvećih luka na svijetu, svoj naziv duguje kombinaciji staronjemačke riječi „hamm“, koja znači but, zadnji dio koljena,u prenesenom smislu „savijenost“ s obzirom na lokaciju grada, koji se i nalazi na savijutku rijeke.

Pariz
U antičkom svijetu Pariz se zvao Lutecia Parisorum, a kasnije je taj naziv pretvoren u Parisii. Grad je nastao kao prvobitno naselje Galskog plemena, koji su od njega napravili svoju prijestolnicu.

Split
Porijeklo naziva Split se veže za biljku brnistru, koja raste uokolo Splita. Grčki naziv brnistre je „aspalatos ili spalatos“. U srednjem vijeku, Split se zvao „Spalatum“ što je izvedenica od spalato, i veže se za Dioklecijanovu palatu, koja je i centar grada.

Milano
Svjetska modna prijestolnica, Milano u antičko doba se zvala Mediolanum, od galskih riječi „medios“, što znači između i „lanu“, što znači ravnica.

Rim
Latinski naziv grada na rijeci Tibar-Rima je Roma, što može biti izvedenica od etrurske riječi „Rumon“, koja je stari naziv rijeke Tibar.

Piše: Igor Strutinski