“Otvoreni dan” za predstavnike OCD


PODIJELI.

Na sastanku održanom 24.04.2013. godine u skladu sa javnim pozivom OCD za predaju projektnih prijedloga Općina Zenica, u sklopu raspodjele budžetskih sredstva za 2013. godinu, održan je „otvoreni dan“ za predstavnike OCD u Velikoj sali Vijeća Općine Zenica.
Sastanak je bio informativnog karaktera s ciljem pružanja dodatnih informacija o samom javnom pozivu, kriterijima i fazama procesa selekcije, konsultacije sa predstavnicima OCD u vezi javnog poziva za finansiranje OCD i iznošenje dilema vezanih za samu pripremu aplikacionog formulara.

Sastanku su, kao predstavnici OCD, prisustvovali članovi 24 udruženja, a Služba za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu Općine Zenica je davala odgovore na mnogobrojna postavljena pitanja, poslije čega su vođeni konstruktivni dijalozi predstavnika OCD i ostalih prisutnih.

Zaključak sastanka je da uvođenje novih metodologija u rad nevladinog sektora, pored niza poteškoća, predstavlja nužnost. Taj proces zahtjeva da svi ovladamo određenim vještinama ako želimo biti punopravani članovi nevladinog sektora, a u svrhu podrške regionalnom i lokalnom razvoju. Usvajanjem znanja o fondovima i načinima apliciranja na iste je jedna od pretpostavki pristupa izvorima finansiranja.

Istaknuto je da Općina Zenica treba preuzeti vodeću ulogu u pružanju relevantne pomoći i informacija, te nužno izaći u susret, uslovno rečeno, manjim organizacijama. Također, podsticati koordinaciju i saradnju između predstavnika nevladinog sektora.
Predstavnici OCD-a su istakli da je nužno provoditi monitoring utroška sredstava i aktivnog rada udruženja, što se već dijelom provodi. Svakako treba naglasiti da nedostatak apsorpcijskih kapaciteta ne smije biti prepreka razvoju civilnog društva. Potrebno je pronaći načine efikasnog utroška odobrenih sredstava kojim će se doprinositi razvoju društva kroz vidljivo pozitivne efekte u različitim oblastima – kultura, sport, mladi, socijalna zaštita.

Također, bitan segment sastanka je bio i glasanje za izbor člana i zamjenika člana Komisije za ocjenu prijedloga ispred OCD sektora. Nakon glasanja ovlaštenih predstavnika OCD za predsjednika je izabrana gosp. Gordana Čičak, a za zamjenika je izabrana gosp. Nermina Zubača. Kao osobe koje su u dosadašnjem radu pokazale spremnost za zalaganje u pogledu problematike nevladinog sektora opravdano im je ukazano povjerenje za buduće obavljanje dodijeljenih funkcija.

Piše: Lana Šabani