Otvorene prijave za peti PR Challenge!


PODIJELI.

PR agencija “Prime Communications” organizuje peto studentsko takmičenje u PR-u pod nazivom “PR Challenge”. Preko projekta će se pružiti prilika studentima da primijene svoja znanja u praksi i kreiraju PR strategije za kompanije na bosanskohercegovačkom tržištu.

“PR Challenge prethodnih godina okupio je studente sa bosanskohercegovačkih fakulteta, ali i studente iz regije, koji su pokazali interesovanje za učestvovanje na takmičenju. Peti, jubilarni PR Challenge, pokazatelj je koliko je našim studentima i studenticama potreban praktični rad i komunikacija sa budućim poslodavcima. Svojim radom na kreiranju PR strategija će upotpuniti teorijska znanja koja stiču na fakultetima. Ujedno, imaju priliku za lični i profesionalni razvoj i prva praktična iskustva značajna za postizanje konkurentnosti na tržištu rada”, izjavio je Faruk Kovač, projekt menadžer PR Challenge takmičenja.

Takmičenje je otvoreno za sve studente univerziteta u Bosni i Hercegovini a učestvovati mogu ekipe od po tri studenta sa fakulteta na kojima se izučavaju odnosi s javnošću ili marketing. U zavisnosti od broja studenata koje imaju na studijskim grupama marketing ili odnosi s javnošću, sa fakulteta do aprila 2015. god. će se moći prijaviti do tri ekipe.

Studenti svoje prijave mogu izvršiti na stranici www.pr-challenge.me