ONA lokalni tim Zenica obilježili Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije


PODIJELI.

U cijelom svijetu se 21. mart obilježava kao Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije. Generalna skupština UN-a odredila je ovaj datum u spomen na 21. mart 1960. godine, kada je policija u Sharpevilleu u Južnoj Africi ubila 69 ljudi koji su učestvovali u mirnim demonstracijama protiv rasističkih zakona koji su ograničavali kretanje građanima afričkog porijekla. Prema Međunarodnoj konvenciji za ukidanje svih oblika rasne diskriminacije, diskriminacija znači svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva zbog rase, boje, predaka, nacionalnog ili etničkog porijekla sa svrhom ili rezultatom uništavanja ili ugoržavanja priznavanja, uživanja ili vršenja pod jednakim uslovima, prava čovjeka i osnovnih sloboda na političkom, ekonomskom ili socijalnom i kulturnom polju ili na svakom drugom polju javnog života.

S obzirom da traje sedmica obilježavanja borbe protiv rasne diskriminacije, Lokalni tim Omladinske novinske asocijacije Zenica u subotu 22.03.2014. godine obilježio je ovaj dan podjelom letaka, te su članovi i članice tima prošli sa tranparentima kroz grad podsjećajući sugrađane da u toj borbi trebamo učestvovati svi, svakog dana.

„Rasizam nije u ljudskoj prirodi – rasizam je napuštanje ljudske prirode!“

Piše: Ajla Heralić