Vrijednost Lejletu-l-kadra


PODIJELI.

Ovo je najvrednija i najodabranija noć uopće. To je noć kontakta Neba sa Zemljom. To je događaj kakav Zemlja nije doživjela. Ništa se ne može porediti s ovom noći u smislu veličine, značaja i utjecaja na život čovječanstva.
Noć Kadr znači Noć određivanja i planiranja, a može značiti i vrijednost i položaj. Oba značenja su u suglasju s velikim kosmičkim događajem koji će promijeniti svijet, njegove vrijednosti i kriterije, težnje i aspiracije. To je veličanstvena noć koju je Allah odabrao da bude početak objavljivanja Kur'ana koji će svoje svjetlo snažno emanirati na ljudsku svijest i kompletan čovjekov život.
Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: “Ko posti ramazan, vjerujući da mu je to dužnost i računajući da će za to biti nagrađen, biće mu oprošteni ranije učinjeni grijesi, a ko provede Noć kadersku u ibadetu, vjerujući da mu je to dužnost i nadajući se samo Allahovoj nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je ranije počinio!” (Buhari, Muslim, Tirmizi, Ebi Davud i Nesai)
Citirani hadis dovoljno govori o vrijednosti ove noći. Kada čak ne bi bilo, kroz Kur'an i sunnet, drugih podsticaja na povećani ibadet, dovoljan bi bio samo ovaj hadis. Zapravo, povećani ibadet u ovoj noći trebalo bi da bude oživljavanje veličanstvenih značenja koja u sebi sadrži ova noć. Islamski program u odgoju, kako primjećuje Sejjid Kutb, veže ibadet i vjeru u svijesti i on ibadet čini mehanizmom za oživljavanje ovih istina, njihovo razjašnjenje i učvršćenje u živoj slici koja prožima osjećanja ne zadržavajući se samo u okvirima mišljenja.
ramazanska5

Kur'an o Noći Kadr
Kur'an na dva mjesta konkretno spominje ovu noć, dajući joj dva imena: Lejletun mubareketun/Blagoslovljena noć i Lejletu-l-Kadr/Vrijedna noć. U poglavlju Ed-Duhan Allah Uzvišeni kaže: Mi smo Knjigu počeli da objavljujemo u blagoslovljenoj noći!
Poglavlje El-Kadr je i dobilo ime po ovoj veličanstvenoj noći: Mi smo ga objavili u Noći kadr. A šta ti znaš šta je Noć kadr?! Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozovolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Spas je u njoj sve dok zora ne svane. U poglavlju El-Bekare Allah Plemeniti spominje da je Kur'an objavljen u blagoslovljenom mjesecu ramazanu: U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Dakle, ovdje se, implicite, spominje da je ova noć u ramazanu.
350_Lejletul_kadr_91

Zašto je ova noć dobila ovakav naziv?
Mudžahid kaže da je ova noć dobila ovaj naziv zato što je Noć odluke. Drugi kažu da je nazvana zbog toga što Allah u toj noći određuje život, smrt, nafaku i ostalo za čitavu sljedeću godinu. Neki kažu da je nazvana tako zbog njene vrijednosti i dostojanstva. Brojni autori navode da je nazvana tako zato što se u pokornosti u njoj zadobijaju velike počasti i vrijedne nagrade. El-Halil kaže da je nazvana tako zbog velikog prisustva meleka na Zemlji tokom te noći!
namaz-17a
Kako najbolje iskoristiti tu noć!?
Obzirom da se ta noć pojavljuje samo jedanput godišnje, da je vrednija od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći i da pruža jedinstvenu priliku zadobijanja Allahovih blagodati, neophodno ju je iskoristiti na najbolji mogući način. Allahov Poslanik, s.a.v.s, kroz svoje savjete jasno je napomenuo da bi tu noć trebalo provesti u ibadetu. Uz to je Allahov Poslanik, s.a.v.s, Aiši, r.a, kada ga je pitala šta da uči u toj noći, preporučio dovu, koju bismo i mi trebali naučiti i učiti je što više upravo tu noć. Dova glasi: Allahumme inneke Afuvvun, tuhibbu-l-‘afve, fa'fu ‘anni!/Allahu, Ti si, doista, Onaj koji prašta, voliš praštanje, pa oprosti meni! Budući da je u toj noći počelo spuštanja Allahove Riječi, uspostavljanje kodeksa ponašanja čovjeka na Zemlji i uspostavljanja Allahovih zakona po kojima se Njegova stvorenja moraju ponašati, onda bi, barem u posljednjih deset dana ramazana trebalo jače osjećati glas Kur'ana, više ga učiti, o njemu razmišljati i pokušati u svoju svijest ubrizgati činjenicu da se Kur'an nama objavljuje. I tek u učenju Kur'ana i iznalaženju najsvrsishodnijih metoda da kur'ansko učenje ubrizgamo u svakodnevni život osjetićemo puninu, vrijednost i pravi smisao ove noći, i, konačno, shvatiti da se Kur'an i nama objavljuje.

Piše: Prof. dr. Šefik Kurdić