No Hate (konkurs)


PODIJELI.

OPIS

Konferencija će okupiti 100 mladih ljudi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, koji će tokom 3 dana na Jahorini razgovarati o njihovoj ulozi u podsticanju stvaranja i opravdavanja provokativnog sadržaja (offline i online), koji može biti shvaćen kao govor mržnje. Takođe, oni će raditi na temama kao što su izbjegavanje konflikta, tolerancija, faktori i mjere za izgradnju povjerenja, koji su od ključnog značaja za život u multietničkim sredinama. Konferencija će se fokusirati na značaj međusobnog povjerenja i pomirenja, motivišući učesnike da se posvete ovome problemu i daju svoj doprinos u njegovom rješavanju.

Pored radnog dijela konferencije, biće organizovani i sportski turniri u odbojci, fudbalu i košarci, gdje će učesnici imati priliku da kroz multietničke timove rade zajedno na postizanja istog cilja i da kroz sportski duh nauče da među njima nema nikakvih razlika, te da je međusobno poštovanje i tolerancija jako važna za izgradnju zdravog društva. Na kraju konferencije svim učesnicima će biće dodijeljeni sertifikati, te potpisani memorandumi o saradnji sa ciljem nastavka rada na rješavanju ovog problema i edukacije mladih u njihovim zajednicama, te formiranja “No Hate timova” koji će aktivno raditi u borbi protiv mržnje i cyberbullyinga.

Ciljevi konferencije su:

1.      Informisanje mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine o važnosti borbe protiv govora mržnje,
2.      Podsticanje mladih da aktivno pristupe rješavanju ovog problema u svojim društvenim zajednicama,
3.      Širenje svijesti o značaju međusobne tolerancije i pomaganja u multietničkim sredinama.

USLOVI ZA PRIJAVU

Seminar će okupiti 100 mladih ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Poziv je otvoren za mlade ljude:

1.      sa područja Bosne i Hercegovine, starosti od 14 do 30 godina,
2.      koji su spremni da aktivno učestvuju u svim aktivnostima konferencije,
3.      koji će stečeno znanje i iskustvo iskoristiti da aktivno pristupe rješavanju ovog problema u svojim društvenim zajednicama.

TROŠKOVI

Za sve učesnike konferencije biće pokriveni troškovi prevoza, smještaja i hrane.  

    PRIJAVA

Rok za prijavu: 05.09.2014. do 23:59h
Poziv otvoren za: Mlade (14-30 godina) iz Bosne i Hercegovine
Datum održavanja: 12 – 14. septembar 2014.
Mjesto održavanja: Hotel ”Nebojša” (Jahorina, BiH)

Prijaviti se možete klikom na link.

Piše merak.ba/nohatespeechmovement.ba