Ne zanemarujmo djecu – djeca izbjeglice i migranti u BiH žele da budu kao druga djeca


PODIJELI.

Danas, na Međunarodni dan djeteta, pratimo sudbine i skrećemo pažnju na situaciju i potrebe djece iz Sirije, Irana, Pakistana i Afganistana  i drugih zemalja koja, sa pratnjom i bez, legalno i ilegalno ulaze u našu zemlju, još jednu stanicu na putu neizvjesnosti.

U BiH se danas nalaze djeca izbjeglice i migranti, prekinutih biografija i neizvjesne budućnosti, primorani da svoje djetinjstvo provode u hostelima, šatorima, izbjegličkim centrima, ali i na ulicama nepoznatih gradova izloženi raznim rizicima.

Iz kontakata s njima i njihovim porodicama, znamo da ovi dječaci i djevojčice ne žele ništa drugo već imati jednake šanse kao i druga djeca, a njihove su potrebe bolno skromne i često uključuju samo najosnovnije – adekvatnu ishranu ili bar redovne obroke, čistu odjeću i adekvatnu obuću, pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti i mjesto na kojem se mogu osjećati sigurno.

World Vision BiH stavlja svoje ljudske i materijalne resurse u službu pomoći migrantskim i izbjegličkim porodicama sa djecom i sa partnerskim organizacijama radi na adresiranju njihovih kritičnih potreba.

U saradnji sa Crvenim Krstom BiH, porodicama sa djecom i pojedincima u stanju potrebe donirani su i distribuirani jastuci, pokrivači, obuća i odjeća, te pružena podrška grupi volontera koja pomaže porodicama u okolini Sarajeva, obezbjedivši higijenski paket i pelene za bebe, te osnovne kuhinjske potrebštine za pripremu hrane za odrasle i za djecu.

U saradnji sa UNICEF-om, i uz podrsku Švedske agencije za razvoj – Sida, započete su pripreme za uspostavu prijeko potrebnog Kutka za djecu i Centra  za majke i bebe u Izbjegličkom  centru Salakovac, koji će osigurati siguran i stimulativan prostor u kojem će majke i djeca moći dobiti potrebnu psihilošku i informativno-edukativnu podršku, a djeca priliku i prostor za igru, druženje, edukativne i zabavne sadržaje, te pristup profesionalnoj podršci.

Dodatno, World Vision BiH je u saradnji sa partnerskim organizacijama UNICEF, SOS Dječija sela BiH, Save the Children i EMAUS, pokrenuo inicijativu za sveobuhvatnu procjenu stanja na terenu i uvid u potrebe porodica sa djecom i same djece izbjeglica i migranata u BiH. Nalazi procjene se očekuju u toku naredne sedmice, a pružit će osnov za planiranje i neodložnu provedbu adekvatnih i ciljanih intervencija u najboljem interesu djece čije su sudbine i dobrobit povjerene donosiocima odluka u BiH i ne smiju biti iznevjerene.