Naučite napraviti mobilnu aplikaciju za 10 dana


PODIJELI.

(iOS) Kurs je namjenjen profesionalcima i studentima koji posjeduju osnovna znanja o nekom od programskih jezika (preferirano jezici iz C familije).
Raspored
: Svaki radni dan od 17:00 do 19:30.

Trajanje je 10 radnih dana, tj. dvije sedmice. Prva sedmice je namjenjena za upoznavanje polaznika za osnovnim konceptima razvoja mobilnih aplikacija za iPhone uredaje. Nakon toga naredna sedmica bi bila posvećena komunikaciji sa bazom podataka i sa eksternim repozitorijem podataka. Nakon dvije sedmice polaznici bi trebali biti spremni da razviju jednu aplikaciju koja će imati primjenu u stvranom scenariju. Planirano je da se kroz vježbe, od 4 dana kursa krene sa razvojem samostalne aplikacije, koja bi do kraja trajanja kursa bila spremna za objavljivanje na App Store-u.

Nakon 10 dana kursa, svaki polaznik bi trebao biti u stanju napraviti jednostavnu mobilnu aplikaciju, koja bi bila spremna da bude objavljena na App Store-u. To uključuje osnovne koncepte komunikacije sa samim uređajem, kao i sa eksternim repozitorijem podataka.

Svaki polaznik treba da ima računar na kojem je instaliran Mac OS X. Academy387  posjeduje vlastiti Lab sa potrebnim računarima, te za ovaj kurs polaznici ne trebaju nositi laptope. 

Cijena kursa je 299 KM, a za studente 199 KM (bez iznajmljivanja Mac uređaja)

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Cijeli program PDF