Naše odluke su naša budućnost


PODIJELI.

Posljednjih 25 godina svjedoci smo zastupljenosti raznih proizvoda na našim policama, domaćeg ili stranog porijekla. Osvješćenost građana o važnosti kupovine domaćih proizvoda u posljednje vrijeme je doživjelo svoju ekspanziju, ali percipiranje kvaliteta domaćih proizvoda naspram proizvoda stranog porijekla nije još shvaćeno na najbolji mogući način.

Nažalost, svjetski brendovi su još broj jedan na našem tržištu, te ne predaje se velika prednost onome što je naše i što puni naš domaći budžet. Posmatrajući svjetsku privredu možemo zaključiti da domaći brendovi na stranim tržištima su broj jedan, Njemac ne daje prednost nekoj drugoj marki automobila nego Volksvagenu, Šveđanin ne vjeruje drugom komforu osim IKEA, Slovenac nakon toliko godina Gorenje stavlja u prvi plan a šta mi čuvamo?

Kupovinom naših proizvoda pored toga što jačamo Bosnu i Hercegovinu, čuvamo našu tradiciju, te na najbolji mogući način našim nasljednicima šaljemo jasnu poruku da ne postoji bolje nego ono što izlazi naših domova, od Une do Drine, od Save do mora.
Almedin Rekić nam je poslao fotografiju usporedbe dva branda domaćeg i stranog porijekla, pa sami prosudite kvalitet istih.