Najbolja inovacija u kategoriji mladih inovatora


PODIJELI.

Takmičenje mladih inovatora iz svih krajeva BiH upriličeno povodom Evropske sedmice mobilnosti/ EU Mobilitiy Week (16- 22. septembra) zajedno sa učenicima „dolazi“ u škole u prvim danima septembra, na početku školske godine. Informacija o takmičenju biće plasirana na web i FB stranicama škola.

Inače konkurs za najbolju inovaciju raspisuje Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji Asocijacijom inovatora BiH.Informacije o takmičenju, pravilima učešća i nagradama:

Povodom Evropske sedmice mobilnosti/ EU Mobilitiy Week (16. – 22. septembra) Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini raspisuje nagradni konkurs za najbolju inovaciju u kategoriji mladih inovatora iz Bosne i Hercegovine.Cilj ovog konkursa je pružanje prilike mladim inovatorima da prikažu i objave svoje radove širom Evropske unije, te da se naglasi važnost energetske efikasnosti i održivog transporta.

Fond nagrada iznosi:
•Prva nagrada – 1.000 KM
•Druga nagrada – 500 KM
•Posebna nagrada u iznosu od 300 KM biće dodijeljena za najbolju inovaciju u oblasti energetske efikasnosti i održivog transporta.

Pravila učešća
Pravo učešća na natječaju imaju inovatori i građani iz Bosne i Hercegovine starosti do 25. godina.
Za učešće na konkursu potrebno je do 17. septembra 2013, dostaviti poštom (adresa BORAM, Ćumurija 2 za natječaj „Najbolja inovacija u kategoriji mladih inovatora“ ili e mailom: na euinovatori@gmail.com slijedeće dokumente:
1. Kratke lične podatke učesnika na konkursu (ime, prezime, adresa, kontakt) uz kratki opis (nekoliko rečenica) ličnog i profesionalnog iskustva i akademskog obrazovanja
2. Dokaz o patentu za inovaciju odobren od nadležnog instituta za intelektualno vlasništvo (Bosne i Hercegovine ili neke druge države) sa potrebnom pratećom dokumentacijom o inovaciji ili
3. Prijavu za priznanje patenta dsotavljenu nadležnom Institutu za intelektualno vlasništvo sa pratećom dokumentacijom;
4. Dokument o inovaciji sa odgovarajućim obrazloženjem (fotografije, skica, opis…);
5. Pripremiti maketu odnosno gotov proizvod inovacije koji će na poziv žirija biti izložen 20. septembra.
Stavka 2. odnosi se na inovacije koje su već patentirane a stavka 3. na inovacije koju su predate nadležnim institutima za zaštitu intelektualnog vlasništva.

Radove pristigle u predviđenom roku ocjenjivaće nezavisni peteročlani stručni žiri. Najbolji radovi biće izloženi na posebno organiziranoj izložbi u okviru EU Mobility Week-a 20. septembra, 2013.

EU Mobility Week je godišnja kampanja koja se provodi uz podršku Generalne direkcije Evropske komisije za zaštitu okoliša, a cilj joj je da ohrabri lokalne vlasti da donesu i promoviraju mjere koje doprinose razvoju održivog transporta, te da pozovu građane da koriste alternativne vidove transporta. Posljednji dan kampanje, 22. septembar, već godinama se obilježava u svim gradovima-učesnicima, a ovogodišnja tema je „U grad bez automobila“.

Više informacija o EU Mobility Week-u LINK

Pratite takmičenje LINK

LINK

mreza-mira.net/merak.ba