Munja Obuka & Praksa: Konkurs za studente novinarstva i dizajna


PODIJELI.

Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“ i Fondacija Friedrich Ebert pozivaju studente novinarstva i dizajna sa univerziteta u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu da apliciraju na 4-mjesečni program Munja Obuke & Prakse (MOP).

Cilj MOP Programa

 •   kroz zajednički četveromjesečni praktičan rad 21.-og studenta kreirati posebne i kreativne informativne proizvode koji promoviraju aktivizam mladih, njihovu međusobnu kolaboraciju, interkulturnu saradnju, pozitivne, uspješne priče i postignuća, kao i potencijale i perspektive koje, unatoč svemu i trenutnoj situaciji, nudi ova zemlja.

Program:

 •   trodnevni seminar za polaznike Programa (kraj marta/ožujka 2015. god.)
 •   on line praktičan rad u manjim timovima uz podršku mentora
 •   priprema kreativnih informativnih proizvoda koji će biti objavljivani preko web portala i socijalnih mreža omladinskih grupa u BiH
 •   dvodnevni evaluacijski seminar (ljeto 2015. god.)

Šta učesnici dobivaju?

 •   4-mjesečno iskustvo i praksu
 •   certifikat i potvrdu o učešću u programu
 •   obuku i mentorsku podršku
 •   objavu svojih kreativnih radova
 •   Svi troškovi programa su pokriveni od strane organizatora (uključujući smještaj, hranu i putne troškove za dva seminara i radni materijal)

Ko može aplicirati?

 •   studenti novinarstva i dizajna (grafički dizajn, produkt dizajn i sl.) sa univerziteta u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu
 •   da su motivirani, kreativni i proaktivni
 •   da imaju dovoljno vremena za aktivnu participaciju

Kako aplicirati?

 •   Motivacijsko pismo i CV poslati na: munja@munja.ba najkasnije do petka 6.03.2015.

Više informacija

Investirajte u sebe!