Mentoring obuka za “Organizacije civilnog društva-PR i odnosi s medijima”


PODIJELI.

TACSO BiH organizira usmjerenu obuku i program mentorske podrške u sklopu paketa tehničke podrške za 20 organizacija civilnog društva (40 predstavnika) uključujući organizacije iz ruralnih područja i manje razvijene članske organizacije civilnog društva.
Učešćem maksimalno dva predstavnika po organizaciji na dvodnevnoj obuci i pratećoj mentorskoj podršci (Mart-Juni 2014) biće moguće doprinijeti razvoju ljudskih resursa u organizacijama civilnog društva sa specifičnim fokusom na razvoj kompetencija osoba koje su u organizacijama zadužene za komunikacije- Odnose s javnošću i odnose s medijima. Tokom mentorskog  programa organizacije civilnog društva bi trebale da proizvedu strategije komuniciranja i akcione planove bazirane na ispoljenim specifičnim komunikacijskim potrebama.

Tokom obuke će biti upriličena i sesija sa medijima kako bi se dublje istražile mogućnosti bolje saradnje organizacija civilnog društva i medija u BiH.

Sve detalje prijave, prijavnog obrasca i samog poziva možete pronaći na linku

merak.ba