Međureligijski edukativni susret 2017.


PODIJELI.

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla u saradnji sa Udrugom RAND (Regionalna adresa za nenasilno djelovanje) iz Hrvatske organizira međureligijski edukativni susret. Susret je koncipiran u obliku radionica podijeljenih u dva dijela (27-29. april 2017. i 11-13. maj 2017).
Učestvujte na radionicama ako:

  • vam je važna vaša vjera i pitanja vezana za dijalog i mir,
  • želite stupiti u dijalog s osobama različite vjerske pripadnosti
  • želite naučiti vještine nenasilne komunikacije i transformacije sukoba.

MES je najbolja prilika da u sigurnom okruženju male grupe (14 učesnica/ka) na interaktivan način učite, stičete vještine i razgovarate uz podršku iskusnog trenerskog tima.

Termini održavanja:

I dio: 27-29. april 2017. (27. i 28.4. od 17.00 do 21.00h, 29.4. od 10.00 do 17.30h)
II dio: 11-13. maj 2017. (11. i 12.5. od 17.00 do 21.00h, 13.5. od 10.00 do 17.30h)

Prisustvo na oba dijela susreta je uvjet za učešće.

Prijave isključivo slanjem popunjenog PRIJAVNOG UPITNIKA na info@nahla.ba.

Rok za prijave: 14. april 2017.

Broj mjesta je ograničen.

Trenerski tim: Ana Raffai I Otto Raffai

Treneri s višegodišnjim iskustvom u edukacijama za nenasilno djelovanje s inter-kulturalnim, inter-religijskim i inter-nacionalnim ciljnim grupama iz Udruge RAND (Regionalna adresa za nenasilno djelovanje), Hrvatska.

nahla.ba/merak.ba