Medica Zenica organizira peti ciklus interreligijskog učenja


PODIJELI.

Medica Zenica je partnerska organizacija u BiH za implementaciju Evropskog projekta za interreligijsko učenje – EPIL od 2002. godine i s tim u vezi ima čast upoznati sve zainteresirane da se nastavlja peti ciklus studija – EPIL Study CourseV 2020 – 2021.

Od 2002. godine oko 80 žena i djevojaka je učestvovalo u četiri studijska ciklusa interreligijskog učenja, te je stoga upravni odbor EPIL-a odlučio da pokrene i peti studij i srdačno pozove žene iz Turske, Austrije, Bosne i Hercegovine i Holandije da se prijave na peti ciklus interreligijskog učenja (2020-2021).

„Medica“ Zenica poziva sve zainteresirane žene i djevojke iz Bosne i Hercegovine da se prijave. EPIL je jedinstven program učenja kroz pažljivo sastavljenu mješavinu akademskih podataka, živih susreta sa ljudima i zajednicama, vježbanje dijaloga i obostranog učešća u religijskom i duhovnom životu.

Zašto je pokrenut Evropski projekat za intereligijsko učenje između pripadnica kršćanske i islamske religije?

EPIL je jedinstven način učenja koji pored profesionalnog znanja, nudi živi kontakt i susret sa ljudima različitih religijskih zajednica i trening o međureligijskom dijalogu. Religija oblikuje identitete ljudi i uslovljava njihove odnose. Iako je religija često bila uzrok kofliktima u Evropi, ona je s druge strane potaknula ljude da se bore za slobodu, ljudsko dostojanstvo i emancipaciju. Čak i u svjetovnim društvima moderne Evrope religija još uvijek ima uticaj na stvaranje sistema vrijednosti, dubokih ubjeđenja i načina življenja.

U međuvremenu, na scenu je došla nova generacija koja želi znati kakav će uticaj na njihove živote imati „integracija“ i zajednička budućnost. Da bi dobili odgovore na takva pitanja, pripadnici te generacije trebaju naučiti kako poimati etniju, religiju i kulturu kao izvore identiteta ali i kao načine prepoznavanja i poštivanja različitosti.

Koji su ciljevi EPIL-a?

Cilj ovakvog vida edukacije je da se pronađe novi način zajedničkog mirnog i konstruktivnog života u svim religijskim zajednicama u Evropi. Edukacija je fokusirana na kršćansko-muslimanskim odnosima i ulozi žena u kreiranju kulture mira.

Projekat teži da:

  • pokaže kako su islam i kršćanstvo „sistemi postojanja u svijetu“
  • istraži prirodu religijske slobode u svjetovnom i demokratskom sklopuevropskih društava
  • izgradi svijest o historijskoj ulozi islama u Evropi i načinu kakouspomene oblikuju odnose u svakodnevnom životu
  • analizira uvjete koji mogu dovesti do zloupotrebe religije u nereligijskesvrhe i da indentifikuje načine kako da se to izbjegne
  • razvije gender/spolnu perspektivu, sa fokusom na gledišta i doprinosežena
  • iskoristi potencijal religije za stvaranje svakodnevne religije mira idruštvene harmonije, i istraži ulogu žene u ovom procesu
  • obuči studente u dokazanim metodama dijaloga, komunikacije i posredovanja u konfliktima

Ko može aplicirati?

Sve zainteresirane žene, posebno one koje su aktivne u religijskim zajednicama/ crkvama/islamskim zajednicama, žene koje rade u obrazovanju, u medijima, ili u drugim organizacijama i institucijama. Žene koje su u svom privatnom i profesionalnom životu spoznale vrijednost međureligijskog suživota.

Uslovi:

  • Završen fakultet, ili srednja škola sa najmanje tri godine dodatne edukacije ili tri godine profesionalnog rada.
  • Aktivno poznavanje engleskog jezika, te poznavanje rada na računaru.
  • Zainteresirani prilažu popunjen aplikacijski formular na engleskom jeziku.

Jezici

Jezici modula su maternji jezik i engleski. Diplomski rad se piše na maternjem jeziku.

Bodovi/ diploma

Da bi dobile diplomu, studentice trebaju učestvovati u cjelokupnom programu i napisati diplomski rad ili projekat. Diplomu izdaje EPIL.

Registracija:

Zainteresirane kandidatkinje svoje aplikacije na engleskom jeziku mogu dostaviti do 26.01.2020.godine do 23:59h, na email medica1@bih.net.ba ili na adresu:
Medica Zenica (za EPIL V)
Krivače 40

72000 Zenica

Aplikacije koje stignu poslije navedenog datuma neće se uzimati u razmatranje. 

Za više informacija o programu u prilogu liflet.
EPIL2020-LEAFLET
DownloadPoziv-EPIL-2020
DownloadPrijavni-obrazac-EPIL-2020Download

Izvor: mreza-mira.net