Ljudske ruže blijede, ali ne venu


PODIJELI.

Ako ćemo pratiti definiciju ljudskog bića, biće vrlo jasno šta su i largekakvi su muškarci i žene.
Um, duša, različiti oblici ponašanja sve to ukazuje kakvi smo? Postoji jedan dobar princip koji je stvorio red, svjetlost, muškarca i jedan rđav princip koji je stvorio haos, mrak i ženu.

Žena (ona) će biti potpuno ljudsko biće kada bude živjela za sebe (kroz sebe), kada joj muškarac bude odvratan i bude dao svoju propusnicu. Žena uvijek pokušava da stvori dobar dom, da je sve pod kontrolom.

Uostalom, žene mogu biti u jednom drugom domu – domu brata, muža, ljubavnika i anđela čuvara.
Na kraju želim samo dodati: Zlato provjeravamo vatrom, ženu zlatom, a muškarca ženom.

Piše: Elma Zeba