Lajk nije dovoljan, Misli – Reci – Djeluj


PODIJELI.

Misliš li da je problema mnogo? Da se o njima ne govori dovoljno ? Da zaslužuješ i zaslužujemo bolje? Da je važno boriti se za to bolje?

Prepoznaj svoj potencijal, okupi grupu istomišljenika, zauzmite stav, a mi ćemo vam dati vjetar u leđa. Prijavi se na program Lajk nije dovoljan, Misli – Reci – Djeluj i odigraj ulogu u kreiranju promjene! Britanska Ambasada, u partnerstvu sa British Councilom i BUKOM pruža vam priliku da usavršite vještine zagovaranja, umrežavanja, efektivnog komuniciranja i rada s medijima kako bi se vaš glas čuo dalje i jače.

Šta vas očekuje:
– Dva dvodnevna treninga u pomenutim vještinama (15.-17. novembar i 13.-15. decembar) (organizator će pokriti troškove)
– Pomoć pri planiranju zagovaračke inicijative
– Financijska podrška za implementaciju vaše inicijative
– Umrežavanje sa aktivistima iz drugih sredina u BiH
– Prostor za predstavljanje vašeg uspjeha
– Mnogo inspiracije i kreativnog razmišljanja

Kako se prijaviti:
– Okupi tim od 3-5 osoba koje će zajednički učestvovati u programu i djelovati kroz inicijativu
– Osmislite zagovaračku inicijativu koju želite implementirati. Inicijativa mora imati jasan cilj za političkim djelovanjem i biti usmjerena ka konkretnom rezultatu i pozitivnom promjenom u društvu.
– Grupa mora sadržavati najmanje po jednog/u aktivistu/kinju i/ili predstavnika/cu NVO, predstavnika/cu medija, predstavnika/cu lokalnih vlasti.
– U maksimalno 250 riječi opišite svoju ideju, zašto je potrebno djelovati, kako planirate djelovati i koji će biti konačni rezultat. Budite kratki, jasni, konkretni i realni.

Poziv je otvoren za učesnike iz cijele Bosne i Hercegovine koji su već pokazali hrabrost i aktivizam u društvenom djelovanju, lokalne lidere, predstavnike medija koji podržavaju društvenu angažovanost, politički aktivne i sve pojedince koji žele djelovati. Prijave pojedinaca ćemo razmotriti, ali će prednost kod selekcije imati prijave u timu.

Prijave šaljite na lajknijedovoljan@britishcouncil.ba do 10. oktobra 2013. Za dodatne informacije, možete nam se obratiti na broj telefona 033 250 220. Prijavu možete preuzeti sa ovog LINKA

Više o aktivnostima British Council-a možete saznati na oficijelnoj FB stranici

merak.ba/6yka.com