Konkurs za prijem polaznika desete Političke akademije


PODIJELI.

Fondacija Friedrich Ebert, Centar za studentsku demokratiju, Nezavisni univerzitet Banjaluka raspisuju

KONKURS

za prijem polaznika desete generacije Političke akademije Banjaluka

Akademija je građanska inicijativa namjenjena razvoju demokratije, ljudskih prava, vladavine prava i evropskim vrijednostima u zemljama tranzicije u jugoistočnoj Evropi, organizivana kroz četiri kursa, razgovore sa političarima i politološko-komunikološke analize.

Polaznici mogu postati mladi ljudi iz raznih oblasti djelovanja: pravosuđa, medija, privrede, civilnog društva, političkih partija, javne uprave…

Priave koje sadrže pismo motivacije i biografiju poslati na:politicka.akademija@gmail.com najkasnije do 10. marta 2015. godine.

Konkurs je otvoren za sve polaznike u starosnoj dobi do 35 godina, a izbor polaznika Političke akademije obaviće Izvršni odbor Akademije. Po uspješnom završetku Akademije polaznici dobijaju diplome ovjerene od strane Fondacije Friedrich Ebert, Centra za studentsku demokratiju i Nezavisnog univerziteta Banjaluka.

Politička akademija se organizuje u Banjaluci i sastoji se od tri obavezna segmenta, od kojih svaki traje po tri dana. Učešće i litaratura su besplatni, dok troškove prevoza i smještaja snose polaznici.
akademija politicka