Konji na Bilima


PODIJELI.

U podnožju planine Čabulje, dvadesetak kilometara od Mostara nalazi se visoravan Bile netaknute prirode i jedinstvene ljepote. Na području Bila danas živi oko 150 konja raspoređenih u nekoliko krda.  Svi konji imaju svoje vlasnike, konji su oduvijek služili stanovnicima ovog kraja. Prije 30-ak godina pomagali im pri težačkim poslovima, a navika je bila i ranije da se slobodno puštaju po visoravni. Upravo od tih konja potječe većina današnjih konja na Bilima. O životu ovih konja pogledajte jedan kratki film koji potpisuje Adnan Hatić. merak.ba