Koju školu upisati – Općina Stari Grad


PODIJELI.

Gazi Husrev-begova medresa

Nastavni plan i program sadrži zajednički, izborni i fakultativni dio. Zajednički dio sadrži osnovne predmete koji su obavezni za sve učenike Medrese. Predmeti zajedničkog dijela razvrstani su u pet nastavnih područja: islamsko, jezičko, društveno, prirodno-matematičko i multidisciplinirano područje. Izborni dio predstavljaju dva izborna predmeta koja učenici pohađaju u trećem i četvrtom razredu i koje im predlaže Nastavničko vijeće, u skladu sa njihovim afinitetima. Fakultativna nastava se organizuje od I do IV razreda u skladu sa uvjetima Medrese i u ukoliko Rijaset Islamske zajednice procijeni da postoji potreba za uvođenjem ovog vida nastave iz određenih naučnih i drugih oblasti. Fakultativna nastava omogućava diferencijaciju u realizaciji programa školovanja prema načelima dobrovoljnosti i slobodnog opredjeljenja učenika. Učenik nije obavezan pohađati ovu nastavu. Ako je uspješno završi, ocjena mu se unosi u svjedočanstvo. Ukoliko učenik nije završio sa pozitivnim uspjehom fakultativnu nastavu, ne upisuje se podatak o njezinom pohađanju.

Adresa: Sarači 49

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn

Škola koja kreativnim učenicima pruža povoljne uvjete za budućnost. Obiluje vannastavnim sekcijama kao što su: manekenska, ekološka, vez, etno, odbojkaška, sekcija prve pomoći, historijska, literarna, novinarska, nogometna, košarkaška i druge.

Adresa: Medrese 5

 Srednja muzička škola

Škola njeguje saradnju sa muzičkim ustanovama i ustanovama kulture kao što su Sarajevska filharmonija, Koncertna agencija Sarajevo art, Muzička omladina, te sa nekoliko muzičkih škola iz inostranstva – Albertvill, Friedrichshafen, Magdeburg, Split, Zagreb… Zapažena su učešća učenika i na mnogim međunarodnim seminarima i muzičkim radionicama, kao i u radu internacionalnih muzičkih ansambala i orkestara. Smjerovi koji se biraju u ovoj školi su muzičar solista i muzičar općeg smjera.

Adresa: Josipa Štadlera 1

 Srednja ugostiteljsko-turistička škola

Ova škola svojim načinom obrazovanja priprema učenike za rad u hotelima, turističkim agencijama i drugim turističkim objektima. Škola danas posjeduje učionice i kabinete sa modernim nastavnim sredstvima, dobro opremljenu biblioteku, kvalitetne kabinete za kuharstvo i usluživanje i kabinet za “malo preduzeće” uređen po najnovijim evropskim standardima. Škola ostvaruje plan i program za stručna zvanja: turistički tehničar,  ugostiteljski tehničar, kuhar-tehnolog,  konobar-tehnolog, poslastičar-tehnolog.

Adresa: Dugi sokak 9

Prva bošnjačka gimnazija

Prva bošnjačka gimnazija svojim učenicima nudi: topli obrok, stomatološke usluge, lične ormariće, besplatan pristup internetu, knjige za obaveznu lektiru, kn,ige za cambridge predmete, obavezne praktične radove, međunarodne programe, mogućnost dobivanja međunarodno priznatih diploma i certifikata, veliki izbor klubova, obavezni izleti i ekskurzije širom BiH, tj. upoznavanje kulturno-historijske baštine domovine, te redovne posjete pozorišnim i kino predstavama i muzejima. Slogan Prve bošnjačke gimnazije glasi: “NATJEČITE SE U DOBRU”.  Učenici trebaju biti svjesni da je znanje Božiji dar, da ono pruža sigurnost i sreću, a istovremeno obavezuje da bude iskorišteno u svrhu dobra.

Adresa: Petrakijina 22

 Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti

U ovoj školi učenici se obrazuju za zanimanja III i IV stepena: poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar, veterinarski tehničar, kozmetički tehničar, voćar, vinogradar, vinar, cvjećar, pekar, mesar, prerađivač mlijeka i frizer. Obrazovanje učenika za sva pomenuta zanimanja se vrši prema modularnom sistemom koncipiranom u okviru EU VET programa.

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 55

 

Merak.ba