Kako osigurati isplatu odšteta žrtvama rata


PODIJELI.

Prezentacija publikacije o osiguravanja naplate odštetnih zahtjeva žrtvama rata u okviru krivičnih postupaka u BiH

 

Sarajevo, 26. april 2017. godine – TRIAL International organizira ekspertni okruglom stol na temu

“Kako osigurati efektivnu naplatu naknade nematerijalne štete dosuđene žrtvama ratnih zločina u okviru krivičnih postupaka?” u petak, 28. aprila 2017. godine, u 13.00 sati, u Sali za konferencije Hotela „Bosnia“, Kulovića 9, Sarajevo. U okviru okruglog stola biće predstavljena publikacija pod nazivom:Djelotvorno ostvarivanje zahtjeva za naknadu štete žrtava ratnih zločina u okviru krivičnih postupaka u Bosni i HercegoviniNalozi i standardi međunarodnog prava i prava EU”.

 

Pravni stručnjaci trebaju ukazati na obaveze koje država Bosna I Hercegovina ima rema žrtvama u slučaju nemogućnosti naplate naknade štete od osuđenog lica, dok stručnjaci koji rade u pravosudnom sistemu moraju iznaći načine kako se naplata odštete može izvršiti. Ovaj okrugli stol je dio napora usmjerenih u tom pravcu. Do sada je u Bosni i Hercegovini usvojeno šest sudskih presuda kojima se dodjeljuje naknada nematerijalne štete oštećenima u krivičnim predmetim ratnih zločina, ali njihovo efektivno izvršenje predstavlja poseban izazov. Mnoga ograničenja u osiguravanju sredstava za naplatu štete iz imovine osuđenih otežavaju kompenzaciju žrtvama.

Pravni eksperti će na ovom okruglom stolu predstaviti moguća rješenja prema važećim propisima, ali i obaveze koje BiH ima u ovom polju prema međunarodnim standardima.

 

Predstavnicima medija će se obratiti Prof. dr. Zlatan Meškić, autor publikacije i professor na Pravnom fakultetu u Zenici, gospođa Adrijana Hanušić Bećirović, viša pravna savjetnica pri uredu TRIAL International u BiH.

Medijima će biti omogućeno i da proprate početak diskusije na okruglom stolu.

 

Pozivamo sve zainteresirane medije da proprate ovaj događaj. Izjave se mogu uzeti prije početka skupa, u petak, 28. aprila 2017. godine, u 12.30 sati, u Sali za konferencije Hotela „Bosnia“, Kulovića 9, Sarajevo.

 

Za više informacija, molimo kontaktirajte nas na broj telefona +387 33 263 505.